Dette er tekstversionen af Indlagt i Neonatal
Klik her for at komme til den grafiske version af Indlagt i Neonatal

Forside - Læs op - Sitemap


Indlagt i Neonatal


 

 

Info til hjemmeside om afsnit   Mor med tvillinger   Barn i kuvøse og en plejeperson

 

 

Hvor bliver vi indlagt?

Har jeres barn behov for observation og/eller behandling indlægges I i Neonatal og Barsel.

Barnet ligger sammen med jer på stuen, også selv om det ligger i kuvøse og bliver overvåget. Puls, vejrtrækning og iltmætning følges på en skærm på stuen og ude på kuntoret. Personalet er hele tiden tæt på og træder til straks der er behov.

 

 Hvordan er det at være indlagt med sit barn på Neonatal?

Det at have fået et nyfødt barn som bliver indlagt på en neonatalafdeling straks efter det er født, er en oplevelse helt anderledes, end hvad men havde forventet som nybagte forældre. Oftest sker dette tilmed pludseligt og uventet.

Hvis jeres barn har brug for akut observation og behandling, vil de første timer (eller måske dage) være præget af, at mange personer er omkring jeres barn og udfører forskellige procedurer omkring det.  I kan måske føle jer magtesløse, og at det er svært at føle sig som forældre.

Forældrerollen

Vi vil gerne hjælpe jer med at finde forældrerollen i den situation I er i. Barnet har brug for jer specielt, også selv om der er professionelle, som hele tiden er til stede. Så snart barnet er i stand til det, kan det komme til at ligge hud mod hud hos en af jer, hvilket giver følelse af nærhed og samhørighed. Vi hjælper jer til det i starten, senere vil I selv kunne gøre det helt naturligt.

Skal barnet have skiftet ble eller har behov for anden praktisk omsorg fra sine forældre vil vi hjælpe og guide jer, så I bliver trygge ved situationen. Vigtigt er det, at I aldrig vil stå alene og føle jer utryg med det, vi vil være der for jer, når I har behov herfor. 

Døgnrytmen

Forplejning under indlæggelsen

Besøgstider

 

Information

Det er vigtigt for os at I føler jer velinformerede og vi vil derfor løbende via dialog involvere jer ved barnets undersøgelser og behandling. Hvis I ønsker en samtale med en læge, en sygeplejerske eller en anden person, kan I henvende jer til jeres plejeperson.

Det kan være svært at huske alt, derfor vil I i nogle situationer få skriftligt materiale.

10 gode råd

 

Kontaktperson

Er jeres barn forløb langvarigt eller kompliceret vil I få tilknyttet een eller flere kontaktpersoner som kender jeres forløb bedre end andre plejepersoner i afsnittet.

 

 Forventet indlæggelsesvarighed

Er barnet raskt men stadig lidt umodent og endnu ikke kan spise nok til at trives kan barnet evt. være hjemme på "tidligt hjemmeophold: THO". Læs her om THO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk