Dette er tekstversionen af Sygehusbyggeriets baggrund
Klik her for at komme til den grafiske version af Sygehusbyggeriets baggrund

Forside - Læs op - Sitemap


Sygehusbyggeriets baggrund


Danmark fik sygehuse da transport foregik med skib, hestevogn eller til fods og hvor det almindelige kendskab til - og mulighed for - at opretholde en god hygiejne lå meget langt fra den nuværende standard.

Det var nødvendigt, at hver by, havde sit sygehus, hvor personalet i videst muligt omfang forsøgte at behandle alle slags sygdomme og lod patienten ligge i sengen, til sårene var groet sammen.

Som tiden gik, fik vi biler, sygesikring, penicillin, bedre hygiejne, længere levealder, internet. I takt med udviklingen, steg vores forventninger til sygehusene.

Som borger tager man omtrent for givet, at sygehuset er bemandet med de bedste eksperter og at dets personale står klar og kan helbrede næsten al ting i alle døgnet 24 timer 365 dage om året – helst uden ventetid eller smerter og uden at vi får infektioner eller varige mén. Vel at mærke uden at det koster mere.

Det kræver specialisering.

Opgaverne fordeles

Strukturreformen betød, at de 14 amter skrumpede ind til fem regioner, og at kommunerne blev reduceret til 98. De store regioner banede vejen for en sygehusreform med færre og større sygehuse samt en specialeplan, der samlede de komplicerede behandlinger på færre sygehuse og i det hele taget lagde op til en opgavefordeling mellem sygehusene.

I Sønderjylland blev sygehusene i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder lagt sammen til Sygehus Sønderjylland og regionsrådet besluttede i 2009, at sygehuset i Aabenraa skulle være akutsygehus, Sønderborg skulle huse et specialsygehus og Tønder et daghospital, mens sygehuset i Haderslev skulle sælges og aktiviteterne der fordeles på de tre andre adresser.

Tilpasningen til de nye roller gik straks i gang. Allerede året efter lukkede de sidste sengestuer i Tønder, de første afdelinger flyttede fra Haderslev og størstedelen af Sygehus Sønderjyllands kirurgiske aktiviteter blev samlet i Aabenraa.

Byggeri

Især i Sønderborg og Aabenraa krævede de nye roller omfattende om- og tilbygninger.

I Aabenraa var der brug for store udvidelser for at få plads til alt, hvad der relaterer sig til behandling og pleje af akutte sygdomme og desuden de funktioner, der dårligt kan adskilles fra de akutte – eksempelvis i Familiehuset. Dertil kom at det større sygehus fik brug for udvidede køkken, restaurant og en helt ny sterilcentral.

I Sønderborg, som skulle omdannes til specialsygehus med fokus på kroniske sygdomme, medicinske sygdomme, planlagt kirurgi, og øre-næse-hals kirurgi og øjensygdomme, var det nødvendigt at rykke sammen på mindre plads. Det betyder, at mange af lokalerne skulle ombygges til andre formål og samtidig renoveres og moderniseres, f.eks. med den centralt placerede restaurant og det ambulatorietorv, der åbner senere i år.

Nybyggeriet i Aabenraa bliver et kvalitetsfondsbyggeri, et statsfinansieret byggeri i to faser til over 1,2 mia. kr. mens alle andre omkostninger til ombygning og flytning dækkes af regionen og sygehuset selv. 

Naboskab

Sideløbende med Sygehus Sønderjyllands eget byggeri har Psykiatrien bygget et helt nyt sygehus i forlængelse af sygehuset i Aabenraa, og Dansk Gigthospital (tidligere Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten) er i maj 2019 flyttet ind i ombyggede dele af sygehuset i Sønderborg.

I Tønder er kommunen og en række andre fortrinsvis sundhedsrelaterede funktioner flyttet ind i sygehuset i takt med, at Sygehus Sønderjylland har samlet sine aktiviteter. Her er der opstået en tradition for at samarbejde, hvor det giver mening – f.eks. om receptionen. Senest har Tønder Kommune oprettet samdriftsinitiativer med fokus på at udvikle samdrift mellem den kommunale akutfunktion og det medicinske daghospital og samdrift mellem skadeklinikken og en kommunal sygeplejeklinik.

Desuden arbejder Sygehus Sønderjylland sammen med kommunerne om et projekt, På forkant, som har til formål at udvikle og implementere tiltag, der skaber gode leveår, øger de sårbare ældres funktionsevne og livskvalitet og reducerer eller udskyder antallet af indlæggelser.

De planlagte byggerier og forandringer af Sygehus Sønderjylland forventes at stå klar inden udgangen af 2020. Men udviklingen fortsætter naturligvis hele tiden.

Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk