Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Akkrediteret

Akkrediteringsnævnet har vedtaget, at Sygehus Sønderjylland fuldt ud lever op til alle de krav, der skal opfyldes for at leve op til Den Danske Kvalitetsmodel.
Vi har med andre ord nu fået den ”den flotteste karakter” det er muligt at opnå i den store, fælles kvalitetstest for alle landets sygehuse.

Man kan sige, at Sygehus Sønderjylland bestod allerede sidste efterår. Men dengang var det med en snes bemærkninger om forhold, der kunne gøres bedre.
Henover vinteren og foråret rettede både sygehusets kvalitetsorganisation og afdelingerne fokuseret indsats mod de ”ømme punkter. Trods indførelse af elektroniske patientjournaler, nye beredskabsplaner og meget andet lagde vi os i selen.
Da survey-korpset kom den 30. og 31. maj i år, kunne de bagefter kun berette om forhold, der var i orden og positive og velforberedte medarbejdere.

Men survey-korpset kan kun indstille sygehuse til akkreditering. Det er Akkrediteringsnævnet, der træffer afgørelserne og ”giver karakterer”. Den har de givet nu, og de gav os topkarakter.

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv.
Akkreditering som metode bygger grundlæggende på, at man beskriver standarder for god kvalitet. Disse kaldes akkrediteringsstandarder. En standard kan f.eks. lyde som følgende:
”Institutionen behandler, opbevarer og destruerer personhenførbare data sikkert.”
Når en institution indfører et sådant sæt af fælles standarder, skabes der samtidig et fælles beslutnings- og prioriteringsgrundlag, ligesom der skabes ens praksis og ens rutiner. 

Læs mere om Den Danske Kvalitetsmodel her:
http://www.ikas.dk/Den-Danske-Kvalitetsmodel.aspx

Senest fagligt revideret: 13-09-2011


Siden er sidst opdateret 13-09-2011
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os