Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Boligtilbud til læger

Sygehus Sønderjylland råder over lægeboliger (regulativ boliger) samt boliger til markedsleje, fordelt på adresser i Sønderborg og Aabenraa.

Sygehuset ejer ikke boligerne, men vi lejer disse hos boligselskaber.

Der må ikke medbringes husdyr i boligerne.

 

HVEM kan søge lægebolig (regulativ bolig): Reservelæger ansat ved Sygehus Sønderjylland under Yngre Lægers Overenskomst i uddannelsesklassificeret stilling eller uklassificeret tidsbegrænset reservelægestilling på baggrund af, at der ventes på uddannelsesklassificeret stilling. F.eks:
• Klinisk Basisuddannelse (KBU)
• Introduktionsstilling
• Hoveduddannelsesstilling/Kursusstilling/Blokstilling
• Klinisk Assistent
• Visse vikariater
HVEM kan søge bolig til markedsleje: Sygehuset kan være behjælpelig med at formidle boliger til f.eks. overlæger, læger i længerevarende vikariater og udenlandske læger i rekrutteringsøjemed. Hvis du har mulighed for en bolig til markedsleje, så betaler du selv hele udgiften til boligen. Ansøgningen til markedslejeboliger sker ligeledes ved at benytte ansøgningsskemaet.
HVORNÅR kan du søge: Du skal søge lægebolig, inden du starter i stillingen, hvis du er interesseret i en regulativ bolig (§1, stk. 1-bolig).
Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om en af ovennævnte stillinger, da denne skal vedlægges ansøgningen.
HVORDAN skal du søge: Du skal udfylde vores ansøgningsskema, vedlagt en kopi af ansættelses-/uddannelses-aftalen som sendes til Boligadministrationen på mail: shs-boligadministration@rsyd.dk
Fra HVORNÅR kan du få en lægebolig: Du tilbydes - hvis det er muligt - en ​bolig til indflytning ved ansættelsesstart, eller senest 3 uger efter start jf. din overenskomst.
BOLIGTILBUD

Der sendes en mail til dig med et konkret boligtilbud.

Tilbuddet skal accepteres indenfor 5 dage (gerne hurtigere), hvorefter boligen ellers bliver tilbudt til anden side. Såfremt du ikke melder tilbage indenfor fristen, så slettes du fra listen over boligsøgende.

Hvis du takker "NEJ" til den tilbudte bolig, kan du fortsat være boligsøgende, men du kommer bagerst i køen til en bolig

 

Boligerne

Sygehus Sønderjylland råder over 61 lægeboliger med tilskud (regulativ boliger).

Derudover råder sygehuset ligeledes over boliger til markedsleje.

Hvis alle​ regulativ boliger er udlejet, kan Boligadministrationen være behjælpelig med at finde et andet lejemål. I dette lejemål betaler du markedspris for boligen. Du kan stadig stå på listen over boligsøgende til en lægebolig.

SØNDERBORG: I Sønderborg er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

  • Kongevej
  • Arnkilgade
  • Ringbakken
  • Grundtvigs Alle

Kollegieværelser af ældre dato med fælles bad og køkken på gangen findes på Sydvang 4.

AABENRAA: I Aabenraa er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

  • Wilhelm Johannsens Vej
  • Thomas Bartholins Vej

NB: Du vil få tilbudt bolig der, hvor der er en ledig bolig - uanset om du har ansættelse i Sønderborg eller Aabenraa.

Praktisk:

​LEJEKONTRAKT

Lejekontrakten udarbejdes på baggrund af ansættelses-/ uddannelsesaftalen, som du har indgået med Sygehus Sønderjylland.

Det betyder, at lejemålet automatisk ophører i forbindelse med ansættelsesophør. Du skal dog kontakte boligadministrationen, hvis din aktuelle fraflytningsdato er før ansættelsesophør.

Såfremt der sker ændringer i ansættelses-/uddannelsesaftalen, har du pligt til at meddele boligadministrationen dette, da det kan betyde opsigelse af lejemål eller udarbejdelse af ny lejekontrakt.​

INDFLYTNING

​Der kan disponeres over boligen fra kl. 12:00 på første lejedag (datoen fremgår af lejekontrakten).

Nøglen kan afhentes i Informationen på Sygehus Sønderjylland:

I Aabenraa har den døgnåbent.

I Sønderborg har den åbent fra kl. 07:15 til kl. 20:00 i hverdagene, og fra kl. 09:00 til kl. 20:00 i weekenderne.

INDFLYTNINGSRAPPORT

​I forbindelse med indflytning vil du få udleveret en fejl- og mangelliste, som du inden 5 hverdage skal have gennemgået og evt. registreret yderligere forhold på.

Du må gerne vedhæfte fotos til listen. Listen sendes til bolig-administrationens mail: shs-boligadministration@rsyd.dk

UDFLYTNING

​I forbindelse med udflytningen skal du rydde op, fjerne affald og efterlade boligen rengjort (dvs. støvsuge/vaske af tæpper/gulve, afvaske paneler, køkkenskabe (indvendigt og udvendigt), badeværelse incl. sanitet, hårde hvidevarer m.v.).

Husk også at tømme evt. udhus og/eller altan m.v. 

FRAFLYTNING

​Fraflytningssynet foretages af sygehusets synsmand, i ugen efter du er fraflyttet lejligheden.

Boligen skal forlades senest kl. 12.00 på sidste lejedag (dato fremgår af lejekontrakten). Dette er af hensyn til klargøring af lejligheden til næste lejer.

Ansøgningsskema

​​For at søge om lægebolig ved Sygehus Sønderjylland skal flg. ansøgningsskema udfyldes: Ansøgningsskema.

Det udfyldte skema sendes pr. mail: shs-boligadministration@rsyd.dk

eller pr. brev til: Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa, Att.: Boligadministrationen.

NB: Du skal også bruge skemaet til at ansøge om anden bolig (større/mindre) eller regulativ bolig.

HUSK at vedhæfte en kopi af din ansættelseskontrakt med ansøgningen.

Kontakt boligadministrationen

​Boligadministrationen varetages af Serviceafdelingen og kan kontaktes på mail: shs-boligadministration@rsyd.dk

 Siden er sidst opdateret 18-08-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os