Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2014pilPalliativt Team fejrer 10 års jubilæum

Palliativt Team fejrer 10 års jubilæum

Sygehus Sønderjyllands Palliative Team kan i starten af maj fejre 10 års fødselsdag.
Der er planlagt reception for både interne og eksterne samarbejdspartnere den 5. maj.

Palliativ betyder lindrende, og den palliative behandling gælder ikke kun patientens fysiske smerter.

Når mennesker rammes af alvorlig, uhelbredelig sygdom, vil de fleste på et tidspunkt få brug for hjælp og støtte til fysiske, psykiske, sociale, eksistentielle eller åndelige problemer. Det er disse problemstillinger Palliativt Team har fagligheden til at løse; vel at mærke, når udfordringerne er ved at nå et niveau, hvor sygehusafdelinger, praktiserende læger, hjemmesygepleje og pårørende har svært ved at løfte opgaven.

Til hverdag tilbringer teamets medlemmer en stor del af arbejdstiden på landevejene for at nå ud til deres gennemsnitligt set lige omkring 130 patienter, der bor spredt ud over hele det tidligere Sønderjyllands Amt. Dertil kommer den tid, der går med at gå tilsyn på indlagte patienter og klare ca 4000-5000 telefonopkald om året.

-Vi kan kun klare så meget pr tlf. fordi vi er meget grundige, ved det første hjemmebesøg, siger overlæge Kirsten Voss.

At det første møde netop så vidt muligt sker i patientens eget hjem, giver nogle helt særlige forudsætninger for at komme ind til kernen af den opgave, der skal løses. En læge og en sygeplejerske følges ad ud til dette første besøg. Det er ordi de kan se patienten i sine naturlige omgivelser, de kan efterfølgende snakke om deres oplevelse i bilen på vej hjem, og udveksle hvad de hver især hæftede sig ved i forhold til, hvad de kan hjælpe med.

-Ofte er det også godt ved afslutningen af samtalen, at kunne dele de, som er til stede, så lægen undersøger og taler med patienten i enrum, mens sygeplejersken får talt med den eller de pårørende, forklarer Kirsten Voss.

Sammen med patient og familie lægges en behandlingsplan. Det aftales, hvilke faggrupper, der skal involveres og hvornår og hvordan den følgende kontakt skal ske.

I denne teamdannelsestid er det måske værd at bemærke, at teamet er ganske tværfagligt, har et nært samarbejde med den primære sektor og i det hele taget synes at leve op til de principper, de nye forløbsteams skal opfylde.

Sådan har det ikke været hele tiden. Palliativt Team er vokset fra at bestå af en sekretær, en læge og to sygeplejersker til i dag at tælle en sekretær, tre læger, fire sygeplejersker, en psykolog, en fysioterapeut, en socialrådgiver og en præst.

At komme så tæt ind på livet af mennesker med alvorlige sygdomme og problemer kan være hårdt. Det samme er erkendelsen af, at det ikke er muligt, at gøre alt det, man gerne vil, enten fordi ressourcerne ikke rækker, eller f.eks. fordi patienten ikke vil tage imod tilbuddet.

Det kræver noget erfaring og robusthed. Faglig og menneskelig erfaring er derfor et krav ved ansættelse i teamet. Desuden er der i teamets arbejdsprogram indlagt faste månedlige supervisioner med en psykolog.

-Vi er et godt team. Det kan gå galt, hvis ikke man kan finde ud af at bruge hinandens ressourcer og faglighed.

Det er holdet bag Det Palliative Team enige om. De har grund til at feste.


Siden er sidst opdateret 02-05-2014
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os