Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | Deutch English |

Pia Lysdal Veje

 

 
Pia Lysdal Veje

Ph.d.-studerende, sygeplejerske, cand.cur. Pia Lysdal Veje

Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten og IRS-Center Sønderjylland - Syddansk Universitet

E-mail: pveje@health.sdu.dk

 

   

Ph.d.-projektet:

Traditionelt sengebad versus engangsbad – med fokus på patientens perspektiv, indvirkning på patientens bakterieflora og omkostningseffektivitet.

Baggrund:

At blive vasket har afgørende betydning for patienters livskvalitet, sociale image og velvære. Ud over at føle sig ren og frisk, kan fjernelse af synligt snavs og reduktion af antallet af potentielt patogene mikroorganismer på huden medvirke til forebyggelse af sundhedssektorerhvervede infektioner. Immobile patienter tilbydes ofte sengebade, hvilket tidligere primært har været udført ved anvendelse af vand og sæbe. Nu anvendes i stigende grad præimprægnerede engangsklude ved den personlige hygiejne. På trods af et stigende forbrug af engangsklude, er området kun sparsomt belyst på flere essentielle områder, både nationalt og internationalt. Der savnes bl.a. viden om patienters præferencer, om vaskemetodernes effekt på patientens bakterieflora, der eventuelt kan forårsage urinvejsinfektioner, samt en systematisk oversigt og vurdering af ressourceforbruget ved de to metoder.  

Formål:

At kortlægge patienters præferencer, i forhold til at blive vasket med vand og sæbe eller engangsklude over flere dage og at opnå viden om hvilken af de to vaskemetoder, der er mest effektiv til at fjerne bakterier, under udførelse af nedre toilette. Derudover vil et litteraturstudie skulle bidrage med en systematisk oversigt over omkostningseffektiviteten ved de to vaskemetoder.                                                                      

Metoder:

I det første delstudie, er det hensigten via kvalitative interviews, at udforske patienternes perspektiv ved vask med engangsklude eller vand og sæbe over flere dage. Andet delstudie er en randomiseret klinisk undersøgelse, som skal undersøge reduktion i bakteriefloraen vha. podninger før og efter vask med hhv. engangsklude eller vand og sæbe. Det tredje delstudie er et systematisk review af artikler, der beskriver omkostningerne ved hhv. anvendelse af engangsklude eller vask med vand og sæbe. En kvantitativ opgørelse af tids- og ressourceforbrug vil desuden indgå i delstudie tre.

Perspektivering:

Resultaterne vil være relevante såvel nationalt som internationalt, i forhold til overvejelser om valg af vaskemetode i plejen, samt i retningslinjer, anbefalinger og instrukser. Dette med henblik på øget patienttilfredshed, at medvirke til forebyggelse af urinvejsinfektioner og samtidig bibeholde en omkostningseffektiv pleje.

Finansiering:

University College Syddanmark, Syddansk Universitetet, Sygehus Sønderjylland og Region Syddanmark.

Projektperiode:

April 2016 – april 2019

Hovedvejleder:

Professor, sygeplejerske, MHH, PhD. Jette Primdahl, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, Kong Christian X’s Gigthospital og Sygehus Sønderjylland.                                                                                       

Medvejledere: 

Klinisk lektor, Overlæge, Ming Chen, Mikrobiologisk Klinik, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sygehus Sønderjylland.

MSc, PhD, Christian Stab Jensen, Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut, Sektor for Diagnostik og Infektionskontrol.

Professor, Cand. polit., MSc (healt econ.) Jan Sørensen, Center For Sundhedsøkonomisk Forskning, COHERE, SDU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 


Siden er sidst opdateret 13-12-2018
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os