Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Teams

Kvalitetsafdelingen er inddelt i 9 teams, hvis indhold og ansvarsområder ses nedenfor.


Link Kvalitetsudvikling og patientsikkerhed
Teamet bidrager til at udvikle, implementere og fastholde kvaliteten indenfor patientsikkerhed.
Link Data og Analyse
Teamets formål er at bidrage til at udvikle og fastholde organisatorisk og patientoplevet kvalitet på Sygehus Sønderjylland.
Link Tværsektorielt samarbejde
Teamets primære opgave er at koordinere indsatserne indenfor det tværsektorielle samarbejde i tæt samarbejde med nøglepersoner både internt og eksternt
Link Brugerinddragelse
Teamets formål er at understøtte den organisatoriske og patientoplevede kvalitet på Sygehus Sønderjylland.
Link Infektionshygiejne
Teamet koordinerer opgaver, indsatser og projekter med infektionshygiejniske karakter som bidrager til at udvikle, implementere og fastholde høj klinisk fokus på infektionshygiejne.
Link InfoNet
InfoNet-teamets primære formål er at administrere dokumenthåndteringssystemet InfoNet og bidrage til en stringent brug af dokumenthåndtering på Sygehus Sønderjylland.
Link RKKP - Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Teamets formål er at bidrage til at udvikle, implementere og fastholde klinisk kvalitet. Det sker ved at understøtte og facilitere centrenes arbejde med kvalitetsudvikling og kvalitetsopfølgning på de kliniske kvalitetsdatabaser særligt RKKP.
Link Lærings- og kvalitetsteam
Teamets formål er at bidrage til at udvikle, implementere og fastholde klinisk læring og kvalitet.
Link Forbedringsenheden
Teambeskrivelse for Forbedringsenhed

Siden er sidst opdateret 26-5-2021Tilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os