Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder

Sygehuset i Sønderborg er sammen med sygehusene i Aabenraa og Tønder en del af Sygehus Sønderjylland og samarbejder desuden uddannelsesmæssigt med Dansk Gigthospital, som er flyttet til matriklen i Sønderborg.

Vores afdeling er i evig udvikling med gode muligheder for faglig udvikling. Patientkategorierne spænder vidt fra specialafsnit inden for lungemedicin, nyremedicin, endokrinologi/diabetes, onkologi, palliation og til intern/akut medicin.

KBU-læger starter med et 2 ugers introduktionsforløb, hvor du undervises i de medicinske subspecialer, arbejdet i Medicinsk Modtagelse samt radiologi. Dertil vil der være undervisning i EPJ-programmet Cosmic, andre IT-systemer samt hjertestopsundervisning. Der er afsat tid til følgevagter på Medicinsk Modtagelse med dagvagter og aftenvagter i introduktionsforløbet.

Som ansat i afdelingen vil du være tilknyttet et af to sengeafsnit (M14; nyremedicinsk/endokrinologisk, M42; lungemedicinsk) med stuegangsfunktion, samt indgå i vagtlaget på Medicinsk Modtagelse. Ønsker om tilknytning til et specifikt afsnit, kan indsendes til den uddannelsesansvarlige overlæge forud for dit ophold. Under dit ophold ved Medicinske Sygdomme vil der være mulighed for fokuseret ophold på andre afdelinger. Dette efter aftale med skemalægger og vejleder.

Medicinske Sygdomme anerkender det svære skift fra rollen som studerende til lægerollen, og tilbyder derfor KBU-lægerne at indgå i supervisionsgruppe med vores afdelings psykolog.

Afdelingen rummer Medicinsk Forskningsenhed under Institut for Regional Sundhedsforskning ved Syddansk Universitet. Primære forskningsområder er indenfor intern medicin og palliation med fokus på registerforskning. Der er tilknyttet unge forskere i ph.d.-forløb samt seniorforskere i post.doc-forløb samt 2 kliniske lektorer. Det er afdelingens mål at alle yngre læger skal have mulighed for at deltage i forskning. Der er endvidere oprettet journal-club hver 4. fredag i måneden, med mødepligt for alle afdelingens læger.

Sammen med de øvrige KBU-læger på Sygehus Sønderjylland inviteres du til fyraftensmøder sidste onsdag i hver måned, hvor skiftende emner tages op.

 

Vores afdeling består af følgende afsnit:

Medicinsk Modtagelse er beliggende på M61-etagen og har i alt 14 senge og her modtages akutte medicinske patienter, som efter klinisk vurdering allokeres til et sammedags- eller indlæggelses spor. Til Medicinsk Modtagelse er knyttet Medicinsk Modtage Ambulatorium hvor der modtages ambulante intern medicinske patienter. Indtil foråret 2021 modtages fortsat neurologiske patienter på Medicinsk Modtagelse af eget neurologisk vagtlag.

Afdelingssygeplejerske: Rasmus Jørgensen

 

Afsnit for Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme har i alt 17 senge på M14. Afsnittet rummer nefrologiske, endokrinologiske og intern medicinske patienter, samt patienter med sår eller amputation på baggrund af medicinsk grundmorbus. Afsnittet har tilknyttet endokrinologisk, bariatrisk, nefrologisk og sårambulatorium, samt et hæmodialyseafsnit. Desuden endokrinologisk ambulatorium i Aabenraa og Tønder.

Afdelingssygeplejersker: Connie L. Hansen, Lone Bojsen og Helle Jacobsen.

 

Afsnit for Lungesygdomme og Kræftsygdomme består af 2 sengeafsnit og flere ambulatorier.

Lungemedicinsk Sengeafsnit har 17 senge på M42. Der er tilknyttet Lungemedicinsk Ambulatorium, hvor der fortages udredning og behandling af lungemedicinske patienter, herunder lungecancerudredning og bronkoskopifunktion. Der er ambulatorium med lægebemanding én dag pr. uge i Aabenraa.

Afsnit for Lindrende behandling har 14 senge på M41, samt en daghospitalsfunktion. Her behandles terminale patienter, der er tilknyttet Region Syddanmarks terminalordning.

I kræftambulatoriet behandles patienter med brystkræft, lunge- og tarmkræft samt kontrol af malignt melanom.

I det palliative team behandles patienter med komplekse palliative problemstillinger. Til afsnittet hører endvidere sygehusets kliniske diætister.

Afdelingssygeplejersker: Bente Holm Laursen, Gitta Hansen og Lisa Lynn

 

Medicinsk Daghospital i Tønder har ambulant aktivitet, specielt indenfor gastroenterologi, diabetes og osteoporose. Medicinsk Daghospital har sygehusets DXA-scanner. Der er endvidere akut modtagelse af ambulante patienter, der efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge kan ses straks til udredning og behandling. Afsnittet har sin egen lægebemanding.

Afdelingssygeplejerske: Jonna Bruhn

 

Vagt:

Vagtbemandingen består af en forvagt samt 1 bagvagt hele døgnet. Herudover en sweeper i tidsrummet kl. 12-23.30. De angivne arbejdstider er for yngre læger:

 

Stuegang                                      kl. 08.00 - 15.00

Forvagt dag                                  kl. 08.00 - 18.00                         

Sweeper                                       kl. 12.00 - 23.30

Forvagt nat                                  kl. 16.00 - 09.00

Forvagt nat (fre + lør)                kl. 16.00 - 08.30

Bagvagt dag                                 kl. 08.00 - 18.00

Bagvagt nat                                 kl. 16.00 - 09.00

Bagvagt nat (fre + lør)               kl. 16.00 - 08.30

 

Fremmødeplan foreligger 1 måned før den 1. i den efterfølgende måned. Friønsker/arbejdsønsker indsendes til skemalægger senest d. 6. i måneden inden vagtplanen skal foreligge.

Ved sygemelding til dagstid kontaktes skemalægger eller forvagt mellem kl. 07.00 - 07.45. Til øvrige vagter snarest muligt. Du bedes så vidt muligt oplyse forventet varighed. Raskmelding foretages senest inden kl. 12.00 dagen inden til skemalægger eller ved dennes fravær til forvagten.

Dine ansættelsespapirer vil blive fremsendt direkte til dig fra HR-afdelingen.

Den første dag du møder i afdelingen ses vi kl. 08.00 i medicinsk mødelokale på M44 tårn 40, 4. sal. Alle nye medarbejder deltager i sygehusets fællesintroduktion via HR-afdelingen efter separat indkaldelse. Forinden har du modtaget dit introduktionsprogram fra afdelingen. 

 

 

Nyttige kontaktpersoner :

 

Uddannelsesansvarlige overlæge og uddannelseskoordinerende yngre læger:

 

  • Medicinsk forvagt 799 73020
  • Medicinsk bagvagt 799 73022
  • Koordinerende skemalægger: Marianne Ecklon, Marianne.Ecklon@rsyd.dk, direkte 799 70820, mobil 20577772
  • Boligadministrationen: 799 70820 (mandag-fredag mellem kl. 10.00 - 13.00) alternativt SHS-Boligadministration@rsyd.dk

 

Links til afdelingen og medicinsk forskningsenhed:

medicinsk afdeling

medicinsk forskningsenhed

 

Lidt om Sønderborg by og området:

Besøg hjemmesiden visitsonderborg.dk og læs mere om den charmerende by, områdets historie og de sønderjyske traditioner.


 

  


Siden er sidst opdateret 12-10-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os