Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Kirurgi

Kirurgisk afdeling fungerer på 2 matrikler i hhv. Aabenraa og Sønderborg og er en del af Sygehus Sønderjylland. Kirurgisk afdeling er placeret på sygehuset i Aabenraa og har et optageområde på ca. 250.000 indbyggere og varetager diagnostik og behandling af sygdomme i mave-tarmkanalen hos børn (over 2 år) samt voksne.

Kirurgisk afdeling udreder og behandler følgende patienter:

 • Traumepatienter med organkirurgiske læsioner

 • Akut indlagte gastrointestinale kirurgiske patienter (FAM)

 • Elektiv øvre gastrointestinal kirurgi

 • Elektiv nedre gastrointestinal kirurgi

 • Kræftpakkeforløb for gastrointestinal kirurgi samt mammakirurgi

 • Endoskopisk udredning af øvre og nedre gastrointestinale sygdomme inkl. ERCP og endoskopisk ultralydsscanning (EUS) samt EMR (endoskopisk mucosa resektion)

 • Ambulant udredning af alle overstående patientkategorier.

Sengeafdelingerne er opdelt i 3 kirurgiske afsnit - sengeafsnit A, B og C. A varetager pleje og behandling af patienter indlagt med sygdomme i øvre gastrointestinal kanal, mens B behandler patienter med sygdom i nedre gastrointestinal kanal. C er vors brystkirurgiske afsnit.

Efter 2 ugers introduktion, hvor uddannelsessøgende læger vil blive præsenteret for vores afdeling og dennes funktioner og opgaver, vil de deltage i forundersøgelsesambulatorium, stuegangsfunktion, journalskrivning/operations forberedelse, operationsassistance til både akutte og elektive operationer samt vagtarbejde i Fælles Akutmodtagelsen (FAM).

Uddannelsessøgende læger er indplaceret i forvagtslaget.

Organisering af arbejdet

Arbejdet i Aabenraa er organiseret således, at dagarbejdet starter kl. 08:00 med morgenkonference, hvor afdelingens faste læger mødes med det afgående vagthold og gennemgår indlagte patienter samt røntgenbilleder.

Vagtarbejde

Alle akutte patienter indlægges i FAM. Akutte kirurgiske patienter under 18 år indlægges på Børne- og Ungemodtagelsen.

Læger i uddannelsesstillinger vil fungere som forvagt. Du vil komme til at modtage en bred vifte af akutte kirurgiske patienter, hyppigst med mavesmerter, gastrointestinal blødning, abscesser og andre sygdomme, men også traumapatienter og patienter med spontan pneumothorax, hvor du ville være en del af teamet sammen med din bagvagt. Vi vurderer også patienter med evt. komplikationer efter mamma operationer. 

Opgaven består i undersøgelse og skrivning af primær journal samt behandlingsplan i samråd med din bagvagt. Der er rig muligheder for at blive superviseret. Man skal også deltage i fremlægning af de akutte indlagte patienter ved vagtskiftemøder samt ved morgenkonference.

 

Kirurgisk ambulatorium

Kirurgisk Ambulatorium består af både overlæge- samt reservelægeambulatorium alle ugens dage.

Mandag, onsdag og fredag er der nedre overlæge ambulatorium; tirsdag og torsdag øvre overlæge ambulatorium. 

Som uddannelsessøgende læge kommer du til at varetage reservelægeambulatorium på lige fod med KBU-læger, introduktionslæger samt læger i kirurgisk hoveduddannelse fase I.

Der er en bred vifte af patienter - alt fra lyskebrok til mindre ventrale hernier, sårkontrol, abscesser, hæmorroider, galdesten samt udredning for mavesmerter.

Du vil få introduktion i anoskopi og sårskift og under supervision komme til at udføre disse inklusive elastikbehandling af hæmorroider.

Det er vigtigt, at alle indikationer til operationer skal godkendes af en speciallæge.

Du vil blive oplært i at skrive en kort, men præcis og fyldestgørende kirurgisk journal, hvor diagnosen og operationsindikation samt det planlagte indgreb og anæstesitype altid er tydeliggjort.

 

Stuegang

Stuegang foregår på 2 afdelinger: Sengeafsnit A (øvre) og sengeafsnit B (nedre).

Du introduceres i stuegangsarbejde, afdelingens rutiner og præsenteres for IT-relaterede standardprocedurer i forhold til bestilling af undersøgelser, signering af blodprøver samt svar på bestilte undersøgelser. Med tiden vil du opnå rutiner og være i stand til selv at gå stuegang på de ukomplicerede patienter. En vigtig del af arbejdet, er altid at opdatere patientens medicin, både ved indlæggelse og udskrivelse samt at lave behandlingsplan inklusiv kontrol og evt. pleje i kommunal regi.

Du vil deltage i og selv varetage information af patienter og pårørende både ved benigne og maligne sygdomme.

Stuegang gøres i fællesskab med afdelingens overlæger og speciallæger, hvor det altid vil være muligt at få hjælp og supervision efter behov.

 

Supervision og vejledning

Hver uddannelsessøgende læge vil få tildelt en hovedvejleder af højere charge end lægen selv. Formålet er dels gennemgang af formaliserede samtaler og kontrol af opnåede kompetencer, dels sparring i den kliniske hverdag.

Navnet på din hovedvejleder vil blive oplyst første arbejdsdag. I løbet af de første 2 uger på afdelingen skal der afholdes en introduktionssamtale med din hovedvejleder, typisk af en times varighed. På mødet skal I gennemgå målbeskrivelser og udarbejde individuelle uddannelsesplaner, som skal dokumenteres ved udfyldelse af relevante skemaer, der ligger i din mappe som du vil få udleveret.

En anden, justeringssamtale, skal afholdes typisk efter 3 måneder, hvor man vil evaluere, hvordan det går med dit ophold i afdelingen, herunder om kompetencerne ser ud til at blive erhvervet eller om der er behov for specielle indsatsområder for dig.

Umiddelbart før afslutningen på dit ophold skal der arrangeres en slutsamtale/slutevaluering, hvor det samlede forløb vurderes, herunder specielt om de opstillede kompetencer i uddannelsesprogrammet er blevet opfyldt og hvilke der mangler. Opfyldte kompetencer vil blive underskrevet online på Logbog.net

 

Undervisning

Afdelingen afholder hver onsdag morgen (udenfor ferieperioder) 45 min. undervisning som først og fremmest er forbeholdt uddannelsessøgende læger, som selv skal undervise i selvvalgte emner. Det er også en fast del af evalueringen af uddannelsessøgende læger. Der er også case-baseret undervisning 5 min. hver mandag og fredag lige efter morgenkonferencen, hvor uddannelsessøgende læger præsenterer en case for vagten.

Man har også mulighed for at deltage i kolorektal MDT-konference, som afholdes hver tirsdag og torsdag eftermiddag, hvor man gennemgår patienter med nydiagnosticeret kolorektalcancer med plan om behandling/videre udredning.

Administrative opgaver

Du opfordres til at deltage i administrative opgaver, som kan være epikriseskrivning og kodning, opdatering af instruks, specielle opgaver i forhold til opfyldelse af afdelingens kvalitetsmål etc. Ligeledes kan du også indgå i teamarbejde omkring afdelingens kvalitetsprojekter og processforbedringer.

 

Forskning

Det er muligt at deltage i kvalitetssikring ved mindre eller større projekter. Du opfordres til at drøfte mulighederne med din vejleder og uddannelsesansvarlig yngre læge og overlæge.

Teoretisk selvstudium.

 

Teoretisk selvstudium

Det forventes, at du under opholdet vedligeholder og udbygger din teoretiske viden. Herunder forventes det, at du læser afdelingens instruks på infonet samt de relevante afsnit i f.eks. Kirurgisk Kompendium eller søge viden andetsteds, f.eks. PubMed eller UpToDate.

 

Forpligtelser

 • Den enkelte læge er forpligtet til at have fungerende koder, herunder straks at melde bagud i systemet, hvis alle koder ikke er modtaget ved ansættelsesstart

 • Dagligt at tømme sin kasse på kontoret

 • Dagligt at åbne og tømme alle sine mapper i Cosmic

 • Dagligt at åbne sin e-mail i Outlook

 

Ledende overlæge
Per Helligsø
 


 


Siden er sidst opdateret 12-10-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os