Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Læringsstrategi

- Målbeskrivelsen beskriver følgende læringsmetoder:
(linket peger på en uddybende beskrivelse af den enkelte læringsmetode) 

 

Specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen
 • 9 obligatoriske teoretiske kurser af 2-4 dages varighed samt et færdighedskursus i operativ gynækologi  på 5 dage.
 • Kurserne afholdes for kursister fra hele landet og foregår derfor rundt omkring i landet. Du skal søge klinikledelsen om tjenestefri med løn, ophold og transport. Kursusdatoer udmeldes centralt fra. Du skal give planlæggeren besked i god tid.
 • Forskningstræningsmoduler

« Tilbage til toppen

 

Tværfaglige kurser

Sideløbende med den kliniske ansættelse gennemføres SOL kurser (Sundhed Organisation Ledelse).
SOL 1+2 arrangeres af den lægelige videreuddannelse. Tilmelding foregår via www.evaluer.dk

 • SOL 1
  2-dages eksternatkursus som skal gennemføres i begyndelsen af hoveduddannelsen.
 • SOL 2
  arrangeres af Sundhedsstyrelsen og er ofte hurtigt overtegnet. Du kan tilmelde dig via dette link:
  https://www.evaluer.dk/NLI_ShowCourse.asp?CourseMainID=78588&CourseID=108166&CourseKey=d971de7311&CGR=9
 • SOL 3
  skal gennemføres i den sidste halvdel af hoveduddannelsen, dvs. i løbet af de sidste 2 år. SOL 3 forudsætter ikke, at SOL 2 er gennemført, men normalt bør kurserne tages i rækkefølge.
  Kurset er et 2 dages eksternatkursus med en opfølgningsdag.

« Tilbage til toppen

 

Mesterlære i klinisk arbejde

En stor del af læringen som yngre læge foregår gennem superviseret deltagelse i det praktiske arbejde i afdelingen - på operationsstuen, på fødestuen eller i ambulatoriet.

I ambulatoriet er der afsat en erfaren tutorlæge, der kan tilkaldes til supervision. I H4 deltager du i tutorfunktionen. På operationsgangen superviseres du, indtil du har opnået niveau D på indgrebet.

 

« Tilbage til toppen
 

Færdighedsudviklende perioder

I Aabenraa tilbyder vi følgende færdighedsudviklende perioder (ud over de 6 måneders færdighedsudviklende periode i kirurgi):

H2

Færdighedsudviklende periode i:

 • Obstetrisk ultralyd  - 1-2 uger
 • Operativ gynækologi - 4 uger i alt

H4

Færdighedsudviklende periode i:  

 • Operativ gynækologi - 2 uger i alt samt oplæring i ambulante hysteroskopiske indgreb
 • Urogynækologi - følge med urogynækologisk sygeplejerske, have superviseret urogyn. amb. og superviserede operationer
 • Obstetrisk ultralyd - 1 uge

 

Færdighedsudviklende periode i obstetrisk ultralyd
Formålet er, at du skal:

 • Blive i stand til at udføre vaginal og abdominal ultralydsundersøgelse af det lille bækken med en identifikation af genitalia interna, herunder at kunne identificere/diagnosticere forskellige gynækologiske tumorer/cyster.
 • Blive i stand til at bestemme gestationsalder, vægtestimere og foretage flowundersøgelser på fostre.

Færdighedsudviklende periode i operativ gynækologi

Formålet er, at du skal:

 • Få kendskab til arbejdsgangene på en operationsgang og opnå rutine i basal kirurgisk teknik.
 • Få dybere kendskab til de gynækologiske operationer, der udføres ved åben kirurgi, vaginalkirurgi, laparoskopi og hysteroskopi. Før laparoskopisk kirurgi skal Lap-sim kursus vær bestået.
 • Opnå fortrolighed med at udføre operationerne under supervision af speciallæge, samt formulere operationsbeskrivelser og dermed danne grundlag for at opnå den nødvendige operative rutine i det videre forløb af hoveduddannelsen.

Færdighedsudviklende periode i urogynækologi

 • For at opnå de urogynækologiske kompetencer er du i urogynækologisk ambulatorium med supervision. Ved urogynækologiske indgreb superviseres du af urogynækologisk speciallæge.

 

Obstetrisk ambulatorium

H4 - I obstetrisk ambulatorium ser du gravide med medicinske sygdomme, tidligere komplicerede graviditeter, fødselsangst, fostre med vægtretardering og familieambulatoriepatienter. Aabenraa har et særligt jordemoderbetjent fødeplanambulatorium, som tilbydes kvinder med fødselsangst. Obstetrisk ambulatorium har et tæt samarbejde med fødeplanambulatoriet med henblik på bedst mulige tilbud for de kvinder der ellers ønsker kejsersnit. Alle beslutninger om kejsersnit tages op til lægekonference.


« Tilbage til toppen

 

 

 

Færdighedstræning og e-learning

En række af de obstetriske håndgreb foreslås trænet på fødefantomer, som er på fødegangen. Benyt muligheder i vagterne til at træne med en kollega, jordemoder eller bagvagt. Derudover er der tilbud om kursus i obstetrisk færdighedstræning som specialespecifikt kursus.

Laparoskopi skal du træne på Lap-sim, som er tilgængelig på reservelægekontoret. Der ligger en vejledning i brug og oprettelse som bruger. Du skal have gennemført første del af øvelserne, før du får mulighed for selv at laparoskopere.

Der er mulighed for CTG e-learning - tilmelding via https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=36768. Opret dig selv som bruger på https://rsd.plan2learn.dk/

Derudover tilbydes CTG-undervisning og STAN-certificering i afdelingen 3-4 gange årligt.

« Tilbage til toppen

 

Selvstudium

Selvstudium vil sige, at den enkelte, med eller uden hjælp fra andre, tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer ressourcer og læringsstrategier hertil, og selv vurderer resultaterne.

Læste artikler, litteratursøgninger, arbejde med PC-programmer registreres i porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

Undervisningsopgaver

Undervisning af andre kan omfatte læger og alle andre personalegrupper og patienter. Du skal undervise min. 1 gang på vores onsdagsmorgenmøde, og vi forventer, at du fremlægger dit forskningstræningsprojekt i klinikken, evt som øvelse før den endelige fremlæggelse, der foregår på OUH sidst i hoveduddannelsen.

Undervisningsopgaver registreres i porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

Fremlæggelse ved konferencer

Fremlæggelse ved konferencer er et godt sted at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng. Fremlæggelser registreres i porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

Opgaver og forskning

Under hoveduddannelsen udføres et forskningstræningsprojekt. Det er vigtigt allerede fra første forløb at gøre sig tanker om et evt. emne. Vejledning kan foregå som et samarbejde mellem Aabenraa og OUH. Det tilstræbes, at alle kursister kommer til fremlæggelse af tidligere kursisters forskningstræning, så du på et tidligt tidspunkt kan lægge planer for eget forskningsprojekt.

Vi forventer, at du indgår  i udarbejdelse af kliniske vejledninger og  patientinformationsmaterialer. Det er vigtigt under hoveduddannelsen at have revideret mindst en intruks og forfattet en ny. Vejleder, klinikleder og uddannelsesansvarlig overlæge kan vejlede om, hvilke instrukser der er relevante.

Ligeledes vil litteratursøgning i forbindelse med kliniske problemstillinger eller interesseområder være relevant og resume fremlægges fortløbende på morgenkonferencen.

Gennemførte opgaver registreres i porteføljen.

I Aabenraa har vi en aftale med fagbiblioteket om, at alle gynækologisk og obstetriske læger får tilsendt en mail med alle udgivne gynækologisk-obstetriske fagtidsskrifter. På den måde er det let at holde sig opdateret.

« Tilbage til toppen

 

Operative og obstetriske indgreb

Alle indgreb føres ind på operationslisten i porteføljen og bevares gennem hele speciallægeuddannelsen.

« Tilbage til toppen

 

Billeddokumentation for UL

Alle relevante UL-billeder gemmes med beskrivelse. De udgør også en del af porteføljen.

« Tilbage til toppen

 

 


 


Siden er sidst opdateret 07-03-2017
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os