Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Evaluering

Målbeskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af de anvendte evalueringsmetoder samt bilag til brug for evaluering.

Se Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelse i Gynækologi/Obstetrik

Portefølje

Porteføljen er en mappe, hvori du samler den nødvendige dokumentation for uddannelsesforløbet. Indholdet i mappen inddrages løbende i vejledersamtaler og danner grundlag for evaluering.  

Logbog, registrerede og gennemarbejdede cases, som du har valgt, billed-dokumentation for UL, deltagelse i kurser, læringsplaner / kontrakter, fortegnelse over arbejde: vagter, ambulatoriefunktioner mv., administrative funktioner (f.eks. vagtskemaplanlægning, arrangere audit mv.), uddannelsesfunktioner (organisering af uddannelse, uddannelse af andre), mundtlige præsentationer med oplæg på lægemøder, konferencer mv., oversigt over læste artikler, litteratursøgninger, udarbejdelse af kliniske vejledninger osv.  

Dele af porteføljen kan evt. opbevares elektronisk.

Logbogen

Logbogen er per 1.11.14 overgået til digital signering. Logbogen findes på www.evaluer.dk . Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sørge fot at du bliver oprettet. 

I  din logbog samler du underskrifter på opnåede kompetencer, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet, som signeres endeligt af den uddannelsesansvarlige overlæge.

Checklisten
Checklisten er en lille bog i lommeformat, hvor du samler underskrifter på, hvilket kompetenceniveau du har opnået på de kliniske færdigheder. Checklisten udleveres ved ansættelse i afdelingen og danner grundlag for underskrifter i logbogen.
Porteføljevurdering af case

Porteføljevurdering af cases anvendes til at gennemgå 10 journaler, som du udvælger inden for områder specificeret i målbeskrivelsen (se afsnit 7.3.1).

Porteføljevurdering foretages af hovedvejleder.

Observation af klinisk arbejde

Kompetencevurdering medvirker til at strukturere og optimere læring. Der bruges følgende kompetencevurderingsmetoder:

 • Vurderingsskalaer
   Link til A-E
 • Checkliste ved struktureret klinisk observation / til optælling af gennemført aktivitet
  Link til checklisten
 • Structured Assessment of Tecnical Skills (OSATS) - oversættes til objektiv struktureret vurdering af tekniske færdigheder f.eks. til laparoskopi, suturering af fødselsbristninger, cup anlæggelse mm.
   Link til skemaet
 • Structured Assessment of Ultrasounds Skills (OSAUS)
   Link til skemaet
 • Mini-Cex - struktureret supervision af f.eks. et ambulatoriebesøg
  Link til skemaet
360 graders feedback

360 graders feedback er en kompetetencevurderingsmetode, hvor dine samarbejdsparteres vurderinger af din adfærd i forskellige samarbejdsrelationer sættes i relation til din vurdering af din egen adfærd. Metoden indebærer således indhentning af vurderinger fra dine samarbejdspartnere.

Halvvejs i H2 og H4 skal der foretages en 360 graders feedback i afdelingen. Evalueringen følges op på ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Link til 360 graders skema

 

Se mere på: http://www.dsog.dk/uddannelse/intro-og-hoveduddannelse/kompetencevurdering/

 


Link Evalueringssamtaler
Link Ansvarsfordeling

Siden er sidst opdateret 05-03-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os