Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Ansvarsfordeling

 

Den uddannelsesansvarlige overlæge

Varetager den administrative funktion af speciallægeuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre uddannelsesprogrammer for afdelingens typer af uddannelsesstillinger, og sikre at der udarbejdes individuelle uddannelsesplan for den enkelte uddannelsessøgende samt sikre at enhver uddannelsessøgende tildeles en hovedvejleder. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre at opnåede kompetencer bliver attesteret gerne ved uddelegering til hovedvejledere og daglige vejleder.

Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for porteføljevurderingerne, men kan vælge at medinddrage og uddelegere vurdering af dele af porteføljen til andre herunder hovedvejlederen eller daglige vejledere.
 

Hovedvejleder

Har en helt central rolle og pålægges ansvar for den praktiske gennemførsel af én eller flere uddannelsessøgendes forløb i afdelingen. 

Hovedvejlederen skal kende uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelsesforløb og sammen med den uddannelsessøgende udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsesforløbet og sikre at uddannelsesplanen bliver gennemført og om nødvendigt justeret. Hovedvejlederen har ansvaret for porteføljevurderingerne.
 

Daglig klinisk vejleder

Er enhver ansat læge i afdelingen. De daglige kliniske vejledere kan evaluere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer for de uddannelsessøgende læger

De daglige kliniske vejledere skal give feedback samt efter aftale evaluere enkelte kompetencer eller delkompetencer og rapportere til hovedvejleder.
 

Lægen i H-stilling

Tager overordnet ansvar for egen læring. Opsøger vejleder mhp vejledersamtaler og sørger for at få underskrevet i den elektroniske logbog. Sørger for at være klar med relevante journaler til audit, samler UL billeder og fører operationsliste. Opsøger relevante patientkategorier og operationer. Beder om supervision eller råd ved behov. Ved problemer opsøges vejleder  - kan det ikke løses med hovedvejleder, opsøges uddannelsesansvarlig overlæge.

 


Siden er sidst opdateret 21-10-2016
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os