Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Acute combined care for seniors in Sønderjylland (ACCESS)

Det kræver et helt særligt samarbejde mellem kommune, praksis og sygehus at sikre det bedst mulige forløb for den akutte seniorpatient. Med 5,5 mio. kr fra Sundhedsstyrelsen satte det sønderjyske projekt under navnet ACCESS (Acute Combined CarE for Seniors in Sønderjylland) fokus på styrkelsen af det tværsektorielle samarbejde samt optimering af behandlingsforløbet for den akutte, medicinske seniorpatient.

Samarbejdsprojekt

Projektet var et 3-årigt projekt i samarbejde mellem Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland, Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg kommuner samt områdets ca 150 praktiserende læger. I projektet blev nye samarbejdsformer udviklet omkring de kommunale akuttilbud – akutteams eller akutpladser på center.

I projektet blev seniorer med så alvorlig akut formodet medicinsk tilstand, at det blev skønnet, at tilstanden krævede indlæggelse eller akut øget tilbud i hjemmet. 

Forsøgsdesignet var et multiarm, factorial randomiseret clinical trial med intention to treat, hvor fire behandlingsmuligheder indgik, herunder akut udredning i et medicinsk speciallægeambulatorium, en direkte hotline for hjemmeplejen til en medicinsk speciallæge, telemonitorering af vitalværdier og videokommunikation til speciallæge.

Formål

ACCESS havde til formål at udvikle og afprøve forskellige behandlingsformer, som skulle begrænse uhensigtsmæssige og akutte indlæggelser, funktionstab, sundhedsomkostninger – og samtidigt styrke sammenhængen i patientforløbet.

 

Dataindsamlingen forløb fra oktober 2013 marts 2015.

 

Videnskabelig fremstilling:

Hovedartikel

 

 


Siden er sidst opdateret 29-10-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os