Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

DROP IN

Ambulanttilbud  

DROP IN - Thorax, knogler og led (ikke columna)

Hverdage kl. 09.00-14.00

 

DROP IN er åbent for alle gående selvhjulpne patienter og børn over 10 år.
En selvhjulpen patient skal kunne gå, stå og selv af- og påklæde sig sit tøj samt kunne svare for sig.


Knogleambulatoriet er åbent for røntgenundersøgelse af:

  • Øvre/nedre ekstremiteter eller skulder på patienter, som er fyldt 10 år
  • Bækken eller hofter på patienter, som er fyldt 45 år (< 35 år bør ses af Ortopædkirurgisk Afdeling)
  • Knæ - undtagen obs. artrose.

Henvisningen

Det er vigtigt, at der på henvisningen noteres, at det er aftalt med patienten at benytte DROP IN.

Af henvisningen skal det fremgå, at det er DROP IN, ellers vil patienten blive indkaldt. Derudover er det vigtigt, at der på henvisningen noteres, om det er aftalt med patienten, om patienten ønskes indkaldt i normal åbningstid.

 

 

DROP IN er ikke egnet til undersøgelse obs. fraktur, med mindre praksis selv håndterer patienten efterfølgende. Der kan gå op til en uge før der foreligger svar på DROP IN-undersøgelser.

Sendes patienter på mistanke om fraktur i DROP IN, og ønskes patienten set efterfølgende af behandlerpersonalet i Skadestue/Akutmodtagelse uanset røntgensvaret, skal der foreligge en selvstændig aftale med Visitationen på 70 11 07 07 om dette på forhånd. Henvisningen påføres denne oplysning.
Røntgen og Skanning sender patienten videre til det ønskede sted. Er der tale om patienter med skader ældre end 24 timer, er der mulighed for at få dem set inkl. evt. radiologi via Ortopædisk Ambulatorium, der har daglige tider til dette formål. Disse ambulatorietider tildeles patienten efter kontakt med vagthavende ortopæd i FAM på 79 97 18 50 foretaget af den henvisende praktiserende læge. 

Patienter med mistanke om frisk traumatisk fraktur i columna og bækken/hofter skal visiteres direkte til Skadestuen uden foregående radiologisk diagnostik i Røntgen og Skanning.

 

Der må ikke henvises til:
Røntgenundersøgelse af bihuler, sternoklavikulærled og kæbeled.

 

DROP IN - ULTRALYD - Sønderborg og Aabenraa

Sønderborg

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-10.00.
HUSK! ONSDAG LUKKET.

DROP IN til ultralydsundersøgelse er åbent for undersøgelse af:

  • Hurtig udredning ved mistanke om cancer "jo før - jo bedre" DROP IN Ultralyd
  • Abdominal skanninger

Patientforberedelse til abdominal skanninger inkl. nedre abdomen:

  • Faste i 4-6 timer
  • Gerne drikke før undersøgelsen. 

Henvisningen

Af henvisningen skal fremgå, at patienten kommer til DROP IN ULTRALYD, ellers vil patienten blive indkaldt.

 

Aabenraa

Mandag til fredag kl. 10.00-14.00

DROP IN til ultralydsundersøgelse er åbent for undersøgelse af:

  • Hurtig udredning ved mistanke om cancer "jo før - jo bedre" DROP IN Ultralyd

 

Røntgen af knæ

Knæartrose

Diagnosen knæartrose kan stilles uden røntgenundersøgelse af knæet.
Den kliniske diagnose stilles ud fra en samlet vurdering af risikofaktorer, symptomer og objektive fund. De vigtigste risikofaktorer for udvikling af knæartrose er alder, køn (kvinde), overvægt, overbelastning (arbejde/fritid), knæskade og arv (familiehistorie med artrose). Typiske symptomer ved knæartrose er knæsmerter og stivhed efter inaktivitet samt funktionsbegrænsning. De objektive fund har de bedste diagnostiske egenskaber og er typisk krepitation, bevægeindskrænkning og knoglefortykkelse.

Indikation for røntgen er derfor verificering af den kliniske diagnose før tilbud om knæalloplastik.


Røntgenundersøgelsen tages stående med semireflekteret knæ (anterio-posterior-optagelse, side- og axialoptagelse af femuropatellarleddet).


MR-skanning har ingen plads i diagnostik i knæartrose, og man bør vise tilbageholdenhed ift. MR ved mistanke om degeneration i knæet pga. risiko for påvisning af menisklæsion uden klinisk betydning. Omvendt kan MR i nogle tilfælde bidrage til differentialdiagnostikken.
Andre indikationer for røntgen af knæ er mistanke om osteonekrose, tumorer eller trauma.  

 

Referencer:
Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer og faglige visitationsretningslinjer, 2012
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2012/~/media/CD7B016D7F9C4766A1530172473FD5F2.ashx

National klinisk retningslinje for meniskpatologi i knæet, 2016
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2016/~/media/F3BC482355DF41E8B55BF8C0025EF465.ashx

 

Røntgen af columna

Foretages ALDRIG i DROP IN.

Patienter med mistanke om frisk traumatisk fraktur i columna skal visiteres til skadestue uden forudgående radiologisk diagnostik i Røntgen og Skanning.


Røntgen af columna tages ikke i DROP IN. Røntgen af columna er primært indiceret ved mistanke om osteoporotiske sammenfald eller spondylolyse-listese. Er derudover sjældent indiceret. Henvisningen visiteres af radiolog, og patienten vil blive indkaldt.

Se: Billeddiagnostik af columna i Region Syddanmark 

 Siden er sidst opdateret 25-11-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os