Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2019pilAntibiotikaforbruget er i drastisk fald

Antibiotikaforbruget er i drastisk fald

En målrettet indsats på Sygehus Sønderjylland betyder, at forbruget af antibiotika falder meget kraftigt. Særligt forbruget af kritiske antibiotika er reduceret bemærkelsesværdigt.

 

Kritiske antibiotika

Mange steder på Sygehus Sønderjylland står kritisk antibiotika på hylder med rød markering. Dermed fastholdes sygeplejerskernes fokus på, at der skal være særlig opmærksomhed i forhold til netop den type medicin.

 

Tekst: Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen
Foto: Henrik Houman, Sygehus Sønderjylland

 

En række afdelinger på Sygehus Sønderjylland har det sidste års tid haft et stærkt fokus på at minimere forbruget af antibiotika. For tre særlige typer antibiotika, som kan bruges, når andre typer antibiotika fejler, er faldet meget markant.

- Seks afdelinger har mere end halveret forbruget, af det vi kalder kritiske antibiotika, og det er virkelig et stort fald, som jeg aldrig har set magen til i min karriere, siger Steen Lomborg, der er ledende overlæge i Mikrobiologi.

Steen Lomborg er Sygehus Sønderjyllands ekspert i forhold til antibiotikaforbrug og risiko for smitte på sygehuset.

Samlet set er hele sygehuset nu kommet tæt på målet om et fald på 40 procent på de kritiske antibiotika og et fald på 15 procent i forhold til at alle typer antibiotika.

- Målet var at sænke forbruget på de kritiske antibiotika med ambitiøse 40 procent, så medarbejderne har virkeligt gjort en stor og vigtig indsats, siger Steen Lomborg.

Vigtigt på kort og lang sigt
Helt overordnet set er antibiotika en gruppe af lægemidler, der kan redde liv, hvis en patient har en sygdom forårsaget af bakterier. Men flere og flere bakterier bliver resistente, og i de tilfælde virker antibiotika ikke mere. Derfor skal lægerne helst undgå at bruge mere end højest nødvendigt, da resistens er en uundgåelig følge af højt antibiotikaforbrug.

Arbejdet med at reducere forbruget har været en særlig national indsats længe men på landsplan kun med beskedne resultater.

- Set i det lys må man sige, at de medvirkende afdelinger i Sygehus Sønderjylland har opnået fremragende resultater i arbejdet med at reducere antibiotikaforbruget, roser Steen Lomborg og fortsætter.

- Det tager rigtigt mange år, før resistensproblematikken er løst, men til gengæld kan vi allerede nu se et fald i bivirkninger til de kritiske antibiotika, for eksempel er alvorlig sygehuserhvervet diarré er på retur, forklarer Steen Lomborg.

Diarréen skyldes en særlig type bakterie, som tilsyneladende kun fremkommer, når patienten får antibiotika.

Mere tid til personalet og patienterne
Sygehus Sønderjylland har også undersøgt, om det faldende forbrug har negative konsekvenser for patienterne.

- Vi kan konstatere at reduktionen i antibiotikaforbruget ikke har haft negative effekter på behandlingsresultaterne, så vi vil fortsætte med arbejdet, lover Steen Lomborg.

Foruden det samfundsmæssige perspektiv i at undgå resistens, har indsatsen også andre positive effekter.

- Mange antibiotikabehandlinger gives via drop, og det tager tid for både patienterne og personalet på sygehuset. Hvis vi kan erstatte det med piller eller helt undgå det, slipper patienterne for indlæggelse eller ekstra ture på sygehuset. Dermed kan personalet bruge deres ressourcer på andre og endnu mere syge patienter, siger Steen Lomborg.

Undervisning og fokus
Et særligt hold af engagerede læger og sygeplejersker har brugt meget tid det seneste halvandet år på at undersøge sygehusets forbrug af antibiotika i dybden. Dernæst har holdet arrangeret møder og undervisning ude på en lang række afdelinger for at finde løsninger, og det er det samarbejde, der gør, at Sygehus Sønderjylland oplever det store fald i forbruget.

- Afdelingerne og deres ledelser har arbejdet målrettet med at få nedbragt forbruget, og det er ikke en let sag, da det er et spørgsmål om at ændre indgroede rutiner. Men gennem vedholdenhed har de klaret det utroligt flot, roser Steen Lomborg og fortsætter.

- Dybest set handler det om at få fokus på, hvornår vi bruger de forskellige typer medicin og hele tiden vurdere, om der er behov for et kritisk antibiotikum, eller om vi kan følge retningslinjens mere skånsomme behandling. Vi skal holde os til mildere former, siger Steen Lomborg.

Den elektroniske patientjournal er også blevet ændret, så lægerne bliver advaret, hvis de forsøger at udskrive kritisk antibiotika. Derudover spiller sygeplejerskerne også en vigtig rolle.

- Det er ikke kun hos lægerne, som ordinerer medicinen, at opmærksomheden på antibiotikaforbruget er øget. På flere afdelinger har sygeplejerskerne ved stuegang engageret sig i at medvirke til at optimere antibiotikabehandlingen.


Siden er sidst opdateret 01-07-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os