Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2019pilNærværende ledelse har givet topkarakter i arbejdsmiljø

Nærværende ledelse har givet topkarakter i arbejdsmiljø

Afdelingssygeplejerske i afsnittet for Diabetes-, Hormon og Nyresygdomme

 

Det var en glad og forventningsfuld Anja Krarup, som mødte ind på sit nye job som afdelingssygeplejerske i Afsnittet for Diabetes-, Hormon og Nyresygdomme for halvandet år siden. I rygsækken havde Anja ledererfaring fra den kommunale hjemmepleje samt fire års erfaring som ejer af en privat hjemmepleje med 70 medarbejdere, og hun følte sig klar til opgaven som afdelingssygeplejerske for afsnittets 30 sygeplejersker. Hun vidste ikke ret meget om afsnittet ud over det rent faktuelle, men hendes veninde havde nævnt, at det vist var en stor opgave at påtage sig. Præcis hvor stor opgaven var, fandt Anja hurtigt ud af.

Allerede på sin første arbejdsdag blev hun mødt af afsnittets arbejdsmiljørepræsentant, som direkte sagde, at en forandring inden seks måneder var nødvendig, hvis ikke endnu flere skulle rejse fra afdelingen. På to år havde 21 af afsnittets sygeplejersker sagt op, og det var blevet mere og mere svært at rekruttere nye kolleger. De få som søgte afsnittets ledige sygeplejerskestillinger, var nyuddannede, og det tog hårdt på de erfarne sygeplejersker, når nye kolleger skulle oplæres i det komplekse og omfattende speciale, som afsnittet arbejder med.

Det var derfor tyndslidte medarbejdere, som Anja skulle lede i plejen af nogle af sygehusets meget sårbare patienter. Og det var tydeligt for enhver, at der skulle gøres noget.

Fokus på relationer og handling

Men Anja smøgede ærmerne op, og så inviterede hun hver medarbejder til en én-til-én-samtale. Hun brugte samtalerne på at finde ud af, hvad der optog den enkelte, hvilke håb de havde for fremtiden, og hvad der var vigtigt for dem hver især. Og vigtigst af alt; hun lærte sine medarbejdere at kende, og de lærte hende at kende. Anja var målbevist i forhold til at tydeliggøre for medarbejderne, at hun var interesseret i det, de fortalte hende, og at hun handlede på det.

Da Anja havde dannet sig et overblik over afsnittet, begyndte hun at justere. Hun prioriterede, at alle fik opgaver og ansvarsområder, som de havde lyst til at have, og som Anja vurderede at de havde kompetencer til og mulighed for at udvikle sig indenfor. Hun ændrede også personalesammensætningen, så 10 af de ubesatte sygeplejerskestillinger blev ændret til sosu-assistentstillinger. Det sidste har, kombineret med en opnormering, både givet sygeplejerskerne mere plads til opgaver som udvikling, stuegang og medicin, og det sikrer, at patienterne får den vigtige pleje, også på de dage hvor der er ekstra travlt i afsnittet.

Topkarakterer fra medarbejderne

Ti måneder efter at Anja var tiltrådt som afdelingssygeplejerske, blev alle sygehusets medarbejdere inviteret til at udfylde den obligatoriske medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU, hvor den enkelte medarbejder vurderer sit eget arbejdsmiljø og ledelsen. Hvis Anja havde været nervøs for bedømmelsen, som hun stod overfor, var det helt ubegrundet. Afsnittet havde det foregående år haft en mildest talt sløj MTU, men stod nu med en MTU, som afslørede tilfredse medarbejdere, som gav deres arbejdsmiljø og deres nærmeste leder, Anja, topkarakterer.

Rekrutteringsproblemerne var også forsvundet, og der blev i det hele taget talt pænere om afsnittet både blandt personalet og blandt afsnittets kronikkere, som jævnligt, som mærker ændringerne på egen krop - og bemærker dem.

Virkeligheden passer på teorien

Sideløbende med sit lederjob, er Anja i gang med sit afgangsprojekt på diplomuddannelse i ledelse. Efterhånden som hun er kommet igennem pensum, kan hun se, at det hun lærer på skolebænken, passer sammen med hendes praktiske erfaringer. Da hun påtog sig opgaven, uvidende om dens omfang, handlede hun ud fra mavefornemmelser og intuition, samt naturligvis sin erfaring fra tidligere stillinger. Hun fokuserede på at oparbejde gode relationer, synlig ledelse og handling, og det gav pote.

’Jeg stod med et personale, som ingen stolthed havde over deres arbejdsplads. Det var en ond cirkel, som gav personaleflugt, hvilken igen forværrede situationen. Der var brug for en ændring i de grundlæggende antagelser i afdelingen. Da vi begyndte at arbejde med antagelserne, ændrede kulturen sig, og vi fik i fællesskab vendt situationen og fik skabt en god cirkel. Vi har ikke længere problemer med at rekruttere, og jeg oplever, at medarbejderne er blevet engagerede og motiverede, ‘ fortæller Anja Krarup.

Patienterne mærker også forskellen, hvilket dels kommer til udtryk i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP). Men endnu vigtigere er det, at afsnittets kronikere kommenterer ændringerne, og fortæller personalet, at det er et rart sted at være indlagt, hvilket er med til yderligere at forstærke den positive cirkel, som afsnittet befinder sig i.

Nærvær og tillid - og en velfungerende organisation i ryggen

Anjas veninde viste sig at have ret i, at det var en stor opgave, men den var ikke umulig. Ifølge Anja selv, løste hun den ved at stole på sin intuition og være til stede i relationen med medarbejderne. Hun uddelegerede opgaver og ansvar til nøglepersoner, og på den måde fik hun tid til lederopgaven. Derudover ser hun det også som en fordel, at sygehuset er en stor og velfungerende organisation så det er muligt at koncentrere sig om at være leder, uden også at skulle koncentrere sig om lønudbetaling og alt det andet, som fyldte i livet som selvstændig. Nu kan hun i stedet koncentrere sig om det, som optager hende mest, og som hun tydeligvis er rigtig dygtig til.

 

Et af Anja Krarups ledelsesredskaber
I Anja Krarups kontor hænger en tavle med hovedpunkterne fra de samtaler, hun holdt med medarbejderne i begyndelsen af processen. Teksten viskes aldrig ud, men skal stå der som en påmindelse om, hvad der er vigtigt.

 

 


Siden er sidst opdateret 01-07-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os