Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Forside // Sygehus SønderjyllandpilPresserumpilNyhederpilArkivpil2019pilNyt sygehusbyggeri og menneskerne i det

Nyt sygehusbyggeri og menneskerne i det

Den store til- og ombygning, som lige nu foregår på Sygehus Sønderjylland, betyder at mange kliniske afdelinger skal flytte i nye lokaler i den kommende tid. For at forberede organisationen og de enkelte afdelinger på omstillingen, gennemgår alle sundhedsfaglige ansatte i de berørte afdelinger obligatorisk træning i tre moduler - voksdugstræning, gamification og situationstræning.

Træningen skal:

  • Hjælpe ledere og medarbejdere til at udnytte det store potentiale, som det er at flytte i nye, moderne omgivelser
  • Sikre at afdelingerne er på forkant med de ændringer i arbejdsgange, som uundgåeligt vil følge af nye omgiveler
  • Hjælpe med, i god tid, at opdage arbejdsgange, som kræver ændringer eller andre former for opmærksomhed

Og i det hele taget forberede sygehuset og afdelingerne på den store omvæltning, som en så stor flytning er. Sygehuset lukker nemlig ikke, når der skal flyttes, og patienterne skal have den samme kvalitet i behandlingen og plejen dagen efter flytningen, som de fik inden flytningen. Der er derfor ikke tid til at finde på plads og lære de nye lokaler at kende, når afdelingen først er flyttet, og derfor er det vigtigt at forberede sig grundigt.

Voksdugstræning

I det første træningsmodul mødes personalet omkring en voksdug, hvorpå grundplanen for deres kommende lokaler er trykt. Her kan de dels få et fælles overblik over de lokaler, som de skal flytte ind i. Dels kan de tale deres arbejdsgange igennem, og ved hjælp af LEGO-figurer kan de ’bevæge sig rundt’ i deres nye omgivelser, og finde ud af hvilke arbejdsgange der fungerer, og hvilke der skal ændres allerede inden indflytningen.

Afdelingens medarbejdere taler om de fordele og ulemper, de ser i de nye arbejdsomgivelser. Alle bekymringer og forbehold bliver drøftet, og der diskuteres løsninger, allerede inden den nye bygning er færdig. Afdelingens ledere deltager i træningen sammen med medarbejderne, hvilket betyder, at der hurtigt kan træffes beslutninger om eventuelle ændringer.

Når voksdugstræningen er overstået, tages dugen med tilbage til afdelingen. Her ligger den eksempelvis på bordet i personalestuen og giver anledning til at fortsætte de gode snakke frem til næste del af træningsprogrammet.

Gamification

Andet modul i træningen er ’gamification’ og foregår i de nye lokaler mellem håndværkerne, som har travlt med at få det sidste gjort klar til indflytning. Gamification foregår ved, at personalegruppen får udleveret ét situationskort ad gangen, hvorpå der er beskrevet en opgave.

Det kan være opgaver som: ’Du møder en patient, der spørger efter afdelingen, følg patienten til receptionen’ eller ’Du skal mødes med dine kollegaer i teamet, find din teamstation’.

Personalegruppen skal sammen finde rundt på gange og stuer ud fra det, de kan huske fra voksdugstræningen, og på den måde får de en rummelig erfaring hæftet på det, de allerede har lært hen over voksdugen. Men de finder også ud af, at der måske ikke er så langt mellem rummene, som de frygtede, eller at de har mere plads at arbejde på, end de troede.

Situationstræning

Den sidste del af træningen, som afdelingen gennemfører, inden de er klar til at flytte, er situationstræning. En sengestue møbleres, på samme måde som den vil være efter indflytning, og medarbejderne simulerer konkrete arbejdssituationer. Dermed opdages det, hvis noget er placeret uhensigtsmæssigt, eller hvis der er andre fejl eller mangler i indretningen, som har betydning for det daglige arbejde.

Det farlige forsvinder

Anita Lindenborg er konstitueret oversygeplejerske i afdelingen Medicinske sygdomme Aabenraa, og hun har gennemgået træningen sammen med sit personale.

”De fleste af mine medarbejdere har fra begyndelsen syntes, at træningen var en god idé,” fortæller Anita. ”Men der er selvfølgelig også nogle, som har haft en sund skepsis, og som måske ikke har haft lyst til at deltage.”

Anita har ikke krævet deltagelse af sine medarbejdere, men hun har krævet tilstedeværelse. Det ’farlige’ er stille og roligt forsvundet, når legoklodserne er kommet på bordet, og alle har kunnet give deres meninger til kende uden at blive dømt for dem. Dem, der som udgangspunkt ikke har haft lyst til at deltage, har dermed kunnet absorbere metoden og ændringerne i deres eget tempo.

Træningen har medført mange ændringer i arbejdsgangene i den medicinske afdeling, og kombineret med indretningen i de nye lokaler, kommer flytningen ifølge Anita til at få stor og positiv betydning for afdelingens patienter og for personalet.

Eksempelvis flytter afdelingen fra flersengsstuer til ensengsstuer med eget bad og toilet på hver stue, og de flytter fra to lange gange til seks kortere gange fordelt på to etager. Anita spår, at det kommer til at give mere ro til patienterne, og at personalet får mulighed for at være mere nærværende, idet der vil være færre forstyrrelser på de korte gange. Det bliver også lettere for personalet at samarbejde og sparre kollegialt med hinanden indenfor egen faggruppe og på tværs af faggrupper, idet der vil være en fast medarbejdergruppe på hver gang i hver vagt. Det vil ifølge Anita højne kvaliteten i behandlingen og plejen.

De nye omgivelser

Den nye sygehusbygning i Aabenraa er seks etager høj og består af tre sengetårne, som er bygget sammen i en vifteform. Hver etage har dermed tre gange, og på hver gang er der 10 ensengsstuer med eget bad og toilet. På alle patientstuerne er der desuden en arbejdsplads, hvor personalet fremover kommer til at udføre det arbejde, som vedrører den pågældende patient, eksempelvis journalskrivning og bestilling af undersøgelser. Det giver mere tid hos patienten, og det giver bedre mulighed for at inddrage patienten i vedkommendes eget forløb. På hver etage bliver der desuden seks arbejdspladser, som personalet kan benytte efter behov.
 


Siden er sidst opdateret 27-11-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os