Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Sygehusets Forskningsstrategi

Sygehus Sønderjylland prioriterer forskning. Omdrejningspunktet for såvel vores forskning som al forskning i Region Syddanmark er at gøre det bedste for borgere og patienter.

Forskningsstrategien er et pejlemærke for sygehusets ledergruppe, som gerne vil støtte forskning i deres afdeling. Strategien skal i dagligdagen være med til at klæde lederne på til at kunne rådgive det personale, der ønsker at forske. Forskning vil bidrage til den gode uddannelse og gøre sygehuset mere attraktivt for nyt personale.
Såvel Sygehus Sønderjyllands forskere som øvrige personale skal opleve strategien som en rettesnor. I strategien kan der søges hjælp til at finde løsninger på mange af de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af et forskningsprojekt.

Strategien er imidlertid også rettet mod samarbejdspartnere – både de lokale, regionale, nationale og internationale. Strategien er med til at anvise muligheder for forskningssamarbejde.

Forskningsstrategien er bygget op med et kort resume, hvor hovedpunkterne i strategien præsenteres, hvorefter der følger et kapitel om baggrunden og rammerne for udviklingen af strategien. Herefter præsenteres de strategiske indsatsområder, og i sidste kapitel beskriver vi vores konkrete hensigter.

Sygehus Sønderjyllands Forskningsstrategi skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem retning, mål og tiltag for forskningen på Sygehus Sønderjylland.

Sygehus Sønderjylland understøtter den Regionale Strategi for Sundhedsforskning, herunder de tre hovedområder: Forskning for patienten, Forskning for klinikken og Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen.

For at fremme forskningen på Sygehus Sønderjylland igangsættes en række indsatsområder, som løbende konkretiseres i to-årige planer.

Sygehus Sønderjyllands forskningsstrategi gælder for perioden 2020 - 2024: Forskningsstrategi 2020-2024


Siden er sidst opdateret 11-08-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os