Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Forskningsudvalg

Udvalgets overordnede formål er at understøtte, koordinere og fremme forskningen på Sygehus Sønderjylland og på de enkelte afdelinger. Herunder skal udvalget være med til at sikre, at Sygehus Sønderjylland følger de rekommandationer, der udstikkes af Region Syddanmarks forskningsstrategi.


Direktionen ønsker at prioritere forskningsaktiviteten på Sygehus Sønderjylland. Der er derfor nedsat et Forskningsudvalg. Forskningsudvalgets vigtigste opgave er at rådgive Direktionen i forskningsmæssige spørgsmål, og Forskningsudvalget har derfor en aktiv funktion og rolle i at fremme og højne forskningsaktiviteten.

Forskningsudvalget er sammensat af medarbejdere på Sygehus Sønderjylland, der alle på forskellig måde har tilknytning til forskning. Derudover består Forskningsudvalget af to tilforordnede medlemmer, nemlig institutlederen på Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet og en borgerrepræsentant.
Sygehusets lægefaglige direktør er formand for Forskningsudvalget.

I regi af Forskningsudvalget er der nedsat et forskningsfagligt udvalg, som mellem forskningsudvalgets møder behandler henvendelser til Forskningsudvalget, som ikke kan afvente møde i udvalget.


Link Kommissorium for Forskningsudvalget
Link Medlemmer af Forskningsudvalget
Link Mødedatoer i 2021
Link Referater

Siden er sidst opdateret 28-01-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os