Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Organisation

Professoren i akutmedicin er forskningsleder og har det overordnede ansvar for forskningsenhedens aktiviteter. Forskningslederen refererer til afdelingsledelsen på Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland samt til centerlederen på Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU. To lektorer/seniorforskere har det daglige ansvar for hver af de to forskningssøjler i enheden 1) Akutte infektioner og antibiotikaresistens -bedre diagnostik og antibiotikaforbrug, og 2) Tværsektoriel behandlingsforløb for den akutte ældre borger. Under hver søjle er der post.docs, ph.d.-studerende og andre forskningsmedarbejdere.

 

Hver uge mødes alle medarbejdere i enheden til et fællesmøde, hvor faglige emner samt ’nyt siden sidst’ kan diskuteres.
Der afholdes hvert kvartal møder med henholdsvis afdelingsledelsen på Fælles Akutmodtagelsen, med de andre forskningsenheder på Sygehus Sønderjylland og med Institut for Regional Sundhedsforskning.
Vi har brugerrepræsentanter i vores forskningsstyregrupper på de større projekter, for at sikre at forskningen fokuserer på det, som er vigtigt og skaber værdi for brugerne.

 

 


Siden er sidst opdateret 24-08-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os