Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | tysk flag engelsk flag |

Sygehus Sønderjylland

Afsnit for Børn og Unge

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Afsnit for Børn og Unge.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Børn og Unge - Afsnit for Børn og Unge
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Afsnit for Børn og Unge hører under afdelingen for Børn og Unge, som også omfatter Neonatal og Barsel.

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:

Visitationsteam (kl. 10-11 og 12.30-13.30): 7997 2400

Børn og Unge Akutmodtagelse (døgnåben):

7997 2430

 

Indlæggelse af børn og unge:

Problemstilling Tlf.nr. Hvem får du i telefonen?
Kirurgisk 7997 2472 Sygeplejerske, Børn og Unge Modtagelse
Ortopædkirurgisk 7997 3520 Læge, Fælles Akut Modtagelse (FAM)
Pædiatrisk 7997 2416 Læge, Børn og Unge

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Børn og Unge Ambulatorier

5790002003561

5000239

502161000016002

SHS Børn og Unge Sengeafsnit (Aabenraa)

5790002003578

5000230

502131000016005

 


Behandlingsspektrum

Afsnit for Børn og Unge består af:

 • Børn og Unge Akutmodtagelse

 • Børn og Unge Ambulatorium

 • Sengeafsnit (døgnafsnit)

Afsnittet modtager børn og unge i alderen 0-18 år, både til akut og elektiv vurdering.

Akutte:

Kan henvises døgnet rundt på telefon 7997 2430.

Alle patienter, der udskrives efter indlæggelse eller vurdering i Børn og Unge Akutmodtagelse, får tilbudt en 24 timers åben indlæggelse i Afsnit for Børn og Unge samt telefonisk kontakt.

Elektive:

Afsnittet visiterer henvisninger på alle hverdage.

Nyhenviste tilbydes en forambulant undersøgelse, hvor det videre forløb vurderes og planlægges.

Alle patienter bliver tilbudt en tid inden for 1 måned.

Ved spørgsmål vedrørende visitation af henvisning, kan visitationsteamet kontaktes på telefon 7997 2450 (telefontid hverdage kl. 10-11 og 12.30-13.30).

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til behandling af børn og unge, kan bagvagten eller overlægen med specialfunktion kontaktes gennem lægesekretariatet på telefon 7997 2400.

På alle henvisninger ønsker vi følgende oplyst:

 • Barnets stamdata
 • Forældres/værges cpr.nr.
 • Aktuelt telefonnummer inklusive mobilnummer (VIGTIGT!)
 • Eventuel e-mailadresse
 • Ved tolkebehov, angivelse af hvilket sprog/dialekt
 • Henvisningsdiagnose og relevante bidiagnoser
 • Problemformulering, herunder kort anamnese med hovedvægt lagt på henvendelsesårsag. Eventuelt ønske om prioritering på ventetid
 • Oplysning om henvisende læge/instans (navn, telefon, dato)

Henvisningsretningslinjer for specifikke sygdomme (elektive patienter)

Astma/allergi:
Disposition, indemiljø (rygning, brændeovn, husdyr, fugt), symptomer (fra luftveje, hud, gastrointestinalt), debuttidspunkt, luftvejeinfektion?, hyppige infektioner?, trivsel i øvrigt samt udvikling, dagbog (PF, lungefunktion, astmasygeplejerske, behandlingforsøg), hvem følger op?, hvad ønsker den henvisende læge?

Penicillinprovokation:
Specificering af penicillinprodukt, symptomer i forhold til penicillinbehandling (aftagende spontant/behandling, hvor hurtigt), aktuel højde og vægt, IgE tages før henvisning, alt efter præparat tages Penicillin G/V, Ampicillin, Amoxillin.

Anfald:
Disposition, anfaldsbeskrivelse (varighed af anfald, ved større børn barnets egen beskrivelse), udløsende faktorer, tidspunkt for debut, antal anfald/hyppighed.

Udviklingsvurdering:
Disposition, perinatale data (graviditet, fødsel, fostervægt, længde, eventuelt neonatale problemer), milepæle (barnets bog), daginstitutions vurdering, sociale forhold, oplysning om eventuelt allerede etableret behandling/støtteforanstaltning.

Kardial mislyd:
Trivsel, beskrivelse af mislyd, andre symptomer (cyanose, respiration, femoralispulse).

Dårlig trivsel:
Vækst (fødselsdata, kurver), ernæring (introduktion af fødevarer, gluten, mælk, æg etc.), afføringsmønster, sociale forhold, sygdomme i øvrigt.

Recidiverende urinvejsinfektion:
Symptombeskrivelse (temperaturangivelse ved infektioner), almenundersøgelse, afvasket midtstråleurin i sterile bægre, debuttidspunkt, trivsel og vækst, ultralyd af nyrer og urinveje (inkluderet nyremål).

Urininkontinens (dag/nat):
Anamnese (herunder disposition), afføringshyppighed (obstipation), tidligere behandlingsforsøg, ultralyd af nyrer og urinveje (inkluderet nyremål).

Obstipation/enkoprese:
Starttidspunkt/varighed, beskrivelse af afføringsproblemet, ernæring/væskeindtag, vandladningsmønster, renlighedsudvikling (afføring/vandladning), undersøgelsesresultater af palpation af abdomen og rektaleksploration, behandlingsforsøg.

Psykosomatik inklusive kronisk/intermitterende hovedpine og mavepine:
Beskrivelse af symptomer (lokalisation/varighed af smerte), familie og sociale forhold, eventuelt skole/indlæringsvanskeligheder.

Vækst:
Disposition (forældres højde), anamnese, fødselsvægt og længde, længde/vækstkurve (henvises ved afvigende kurve eller afvigelse på mere end - 2 S.D, ved ældre end 2 år: røntgen af venstre hånd for bestemmelse af knoglealder. Børn med intrauterin vækstretardering, der ikke har haft "catch up" vækst, bør henvises ved 3-4 års alderen.

Pubertas praecox:

 • Piger med tegn på begyndende pubertetsudvikling under 8 år.

 • Drenge med tegn på begyndende pubertetsudvikling under 9 år.

Sen pubertet:

 • Piger henvises ved manglende pubertetstegn ved 13-14 års alderen.

 • Drenge henvises ved manglende pubertetstegn ved 14 års alderen.

Retentio testis:

 • Undersøgelse: Liggende, på hug og eventuelt stående, i varmt lokale med varme fingre.

 • Bilateralt: Bør henvises snarest til Børn og Unge

 • Unilateralt: Henvises til en urologisk afdeling tidligst ved 5-6 måneders alderen.

 


Ambulanttilbud

Børn og unge vurderes i vid udstrækning ambulant, også med kort varsel.

Ambulatoriet vurderer nyhenviste, følger op på igangværende forløb og akutte forværringer.

Afsnittet for Børn og Unge har såvel lægeambulatorier som sygeplejeambulatorier med almen pædiatri og speciale inden for diabetes, astma og allergi, nefrourologi og neuropædiatri, samt et ambulatorium til akutte tider for de nylig indlagte patienter. 

 


Særlige forhold

Særlige tilbud som børn og unge kan henvises til:

 • Børnesmertecenter

 • Trivselsteam

 • Overvægtsteam

 


Andet

>> Oversigt over afsnittets patientpjecer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

Preben Berg Nielsen
Ledende overlæge

preben.b.nielsen@rsyd.dk

 

Lene Geertsen
Oversygeplejerske
lene.geertsen2@rsyd.dk

 

Afsnitsledelse

Merete Højfeldt
Afdelingssygeplejerske
merete.hojfeldt@rsyd.dk

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

 • Ann Lawaetz Skovgaard: Neonatologi, socialpædiatri

 • Antje Meierjohann: Almen pædiatri, neuropædiatri

 • Benedicte Dessau Holm: Almen pædiatri, endokrinologi

 • Christiane Nielsen: Almen pædiatri, endokrinologi (orlov)

 • Inken Dreyer: Nefrourologi, akut pædiatri

 • Kirsten Toksvig Larsen: Gastroenterologi, ernæring, allergi

 • Louise Lindholdt Hansen: Almen pædiatri (orlov)

 • Melinda Ivona Marcus Corpodean: Almen pædiatri, nefrourologi

 • Preben Berg Nielsen: Neonatologi

 • Regina Szücs: Neonatologi, reumatologi, allergi

 • Signe Koch: Almen pædiatri, neuropædiatri

 • Ulrike Dunkhase-Heinl: Neuropædiatri

 


Praksiskonsulent

Mette Lintrup Andersen

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 3-1-2020Tilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os